Amerika Yarışma Projemiz

”Geleneksel Kültür “, ”Barış“ konulu beş ayrı eserle katıldığımız Uluslararası afiş yarışması sonuçlandı. İlkokullar, Anaokulları kategorisinde değerlendirilen eserlerimiz okulumuza Amerika’dan ONUR ÖDÜLÜ getirdi.

 Ülkemizin geleneksel kültürünü; giysileri, yemekleri, halk oyunları, edebiyatı, el sanatlarıyla halk müziği ile tanıma ve bu zengin geleneksel kültürümüzü dünyaya tanıtmak ve tüm insanların dostluk, barış, kardeşlik bağlarıyla Dünya’da yaşayabileceklerini anlatmak amacıyla bu yarışmaya katıldık.

 Çalışmalarımızla öğrencilerimize; görsel sanat etkinliklerinde, farklı objeler, teknikler kullanarak, yaratıcı düşünerek, estetik ürünlerle kompozisyonlar ortaya çıkarabilme, başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme , kendini tanıma-kendinin farkında olma , kendi kendini güdüleme , gruba ait olma , başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme gibi birçok kazanımla hayata hazırlanma amacını taşımaktadır.