HALK OYUNLARI

 HALK OYUNLARI

Halk oyunları,  insanlarımızın yaşantısını , karakterini ve iç alemlerini , örf ve adetlerini,  doğayla ve birbirleriyle olan ilişkilerini belirten, ruhsal, kültürel ve sanatsal özelliğini içinde barındıran en zengin kültür değerlerimizdir.

    Toplumlar kültürlerine dayanarak güçlenir. Bu sağlam temellere tutunarak güvenle çağdaş kimliklerini oluştururlar. Toplumlar kendi geçmişini ve kültürünü bildiği, o kültüre sahip çıkıp yaşattığı oranda yeniliklere doğru güvenle ilerlerler ve çağdaş dünya içinde yerlerini alırlar.

AMACIMIZ:

  • Çocukların müzik, ritim ve estetiği birleştirerek eğitilmelerini, 
  • Sanatla küçük yaşta tanışmalarını, 
  • Disiplinli yaşam tarzına uyum sağlamalarını, 
  • El ve kol koordinasyonlarının sağlanmasını, 
  • Dikkatlerini belli bir noktaya toplayabilme kabiliyetlerinin  gelişmesini,
  • Özgüven kazanmalarını hedefliyoruz.

     Anaokuluzda yaş gruplarına uygun olan değişik yörelerden halk oyunları seçilir, kız erkek birlikte oynanan oyunlar tercih edilir. Sene sonu ve belirli gün ve haftalarda öğrendiklerini sergileyip ,aileleriyle paylaşırlar.

     Ayrıca oyun hakkında genel bilgi edinmeleri ve oyunun genel tavrını görmeleri için  oynanacak oyunlar izletilir, oynanacak yörenin folklorik kostümleri tanıtılır.