EĞİTİCİ DRAMA

EĞİTİCİ DRAMA

Drama, hareketli müzik (orff öğretisi), mimik, doğaçlama, diksiyon, diyafram, makyaj ve dans bütünüdür.

AMAÇLAR:
-Çocuklarımıza özgüven, 
-Kendini tanıma
- Dil gelişimi, 
-Sosyal çevreye karşı kendini beden diliyle anlatma,
- Kendini tanıtma ve karşıdaki kişiyi tanıma, 
-Özümseme becerileri kazandırma,
-Çocukların oyunlarla  duygularını geliştirme,
- Ekip çalışması becerisi kazandırma


AMAÇLAR:

Drama, hareketli müzik (orff öğretisi), mimik, doğaçlama, diksiyon, diyafram, makyaj ve dans bütünüdür.

Yaratıcı drama, çocuklarımıza özgüven, kendini tanıma, dil gelişimi, sosyal çevreye karşı kendini beden diliyle anlatma, kendini tanıtma ve karşıdaki kişiyi tanıma ve özümseme becerileri kazandırır.

Çocuklarla birlikte oyunlar hazırlanır. Bu oyunlarla birlikte arsanbil(birliktelik)duyguları gelişir, ekip çalışması becerisi kazanırlar.

Bu çalışmalar, çocukların günlük performansları ve sınıf öğretmenlerinin yıllık programları doğrultusunda ilerler. Drama çalışmaları 20 – 40 dakika arasında çocukların dikkat ve konsantrasyonları göz önüne alınarak yapılır.