RESİM-SERAMİK- EBRU

Amacımız:

-Küçük kas gelişimini desteklemek 
-Dokunsal becerileri artırmak 
-Sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarmak 
-Çocuklara estetik anlayışı kazandırmak 
-Hayal gücü ve yaratıcılıklarını kullanmalarına uygun ortamı hazırlamak 
-Özgüven duygularını geliştirmek 
-Potansiyellerinin farkına varıp içsel motivasyonlarını artırmak 
Resim, çocuğun kendini yansıttığı, duygu ve düşüncelerini ifade ettiği bir anlatım yoludur. 
Resim etkinliği çocukların sözsüz dilini oluşturur. Gelişim düzeylerine, bireysel özelliklerine uygun olarak farklı resim çalışmaları yaparlar. Ortaya çıkan ürünler onların çevrelerini ve kendilerini nasıl algıladıklarını gösterir. Resim çalışmaları çocuğu tanıma tekniği olarak da kullanılmaktadır.

Resim çalışması, çocuğun kendini rahat hissettiği bir ortamda, çeşitli boya malzemeleri ve teknikler kullanarak, grup ya da bireysel olarak, bazen hayallerini yansıtarak, bazen belirli bir konu çerçevesinde duygu ve düşüncelerini aktararak, çeşitli mekanlarda yapılmaktadır.

Yapılan tüm ürünler değerlidir. Bu nedenle çalışmalar her gün aile ile paylaşılır veya saklanır. Belirli aralıklarla sergiler yapılır. Çocukların eski çalışmalarını görüp hatırlamalarına, kendilerindeki değişikliği görmelerine fırsat verilir. Resim sergilerine, müzelere gidilir. Farklı ressamların resimleri incelenir, fırsat bulunursa ressamlarla tanıştırılır. Sene sonunda çalışmalar dosyalanır ve çocuklara verilir.